Energetický specialista Ing. Jaroslav Štěchovský, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb

Úvod

Vítám Vás na webu, zabývajícím se auditem úspor energie a dalšími níže uvedenými dokumenty

Jste povinni podle zákona o hospodaření energií pořídit si energetický audit Vašeho energetického hospodářství? Potřebujete energetický posudek pro přiznání dotace v rámci krajských, státních či evropských podpůrných programů?

Potřebujete průkaz energetické náročnosti budovy nebo její části?

Nevíte, proč je energetický audit či posudek nebo průkaz energetické náročnosti tak nutný a co Vám přinese pozitivního?  Jedná se o investici s dobrou návratností nebo o zbytečný výdaj?

Na tyto a další otázky se Vám pokusím odpovědět. Pokud budete potřebovat, vyhotovím Vám nejen zákonem požadovaný dokument, ale také poradím v oblastech:

  • hospodaření se všemi druhy energií
  • hospodárnost Vašeho zdroje tepla pro vytápění a hospodárnost vytápění budov
  • správná funkce klimatizačních systémů
  • získání dotace v rámci programů zaměřených na hospodaření energií a na využití obnovitelných zdrojů energie.

 

Sdílejte na