Energetický specialista Ing. Jaroslav Štěchovský, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb

Odborná způsobilost

  • Diplom inženýra, ČVUT Praha, fakulta strojní
  • Postgraduální studium v oboru Technika prostředí, specializace Klimatizace, ČVUT Praha, fakulta strojní
  • Osvědčení o autorizaci v oboru Technika prostředí staveb, specializace Technická zařízení, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. Seznam autorizovaných osob č. 0600597.
  • Doklad o odborné zkoušce a zápisu do seznamu energetických auditorů. Osvědčení č. 232 seznamu energetických expertů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
  • Oprávnění vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov, vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
  • Oprávnění provádět kontroly kotlů ve smyslu Zákona o hospodaření energií, vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
  • Oprávnění provádět kontroly klimatizace ve smyslu Zákona o hospodaření energií, vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
  • Certifikát odbornosti prokazující absolvování II. cyklu celoživotního vzdělávání autorizovaných osob organizovaný ČKAIT.
  • Certifikát odbornosti prokazující absolvování III. cyklu celoživotního vzdělávání autorizovaných osob organizovaný ČKAIT.
  • Absolvování průběžného vzděláváni energetických specialistů dle § 10 zák. 406/2000 Sb. - 3.11.2017.

Publikační činnost: vizsamostatná část.

Sdílejte na